Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2016

  1. AL-KIMIA FECYT 2014

    MARIA DEL PILAR BERMEJO BARRERA

2010

  1. Estudo das técnicas de xeneración de vapor na espectroscopia atómica.

    MARIA DEL PILAR BERMEJO BARRERA

  2. Grupos de referencia competitiva

    MARIA DEL PILAR BERMEJO BARRERA