Oferta científica

  • Análise de metais en alimentos
  • Análisis de metais en medios biolóxicos
  • Determinación de metais en mostras de interese ambiental ( auga, sedimentos, prantas,etc)
  • Estudios de fortiticación de alimentos
  • Estudos de biodisponibilidade e especiación de metais
  • Estudos de contaminación ambiental por metais and non metais