date_range Duración do 01 de maio de 2019 ao 01 de novembro de 2022 (42 meses)

Con carácter Público. Outorgouse en réxime de Concorrencia competitiva.

En colaboración con outras entidades.

Convocatoria: Segunda Convocatoria-INTERREG VB-AA
Programa: Programa de Cooperación Transnacional Interreg V-B Espazo Atlantico
Subprograma: AA-3.Fortalecer la capacidad del territorio en materia de gestión de riesgos de origen natural, climáticos o humanos

Investigadores/as