Oferta científica

  • Asesoramento para selección de equipos de tratamento de augas residuais.
  • Deseño, operación e control de plantas de tratamento de augas residuais industriais.
  • Estudios de análise de ciclo de vida (ACV) e de riscos ambientais (ARA)
  • Estudios de minimización de residuos líquidos e reciclado de augas en procesos industriais.