Liñas de investigación

 • 1 1.3 Efecto e destino das nanopartículas de enxeñaría (ENP) en plantas de tratamento de augas residuais
 • 1. Tratamento de residuos e augas residuais e recuperación de recursos
 • 1.1 Eliminación de microcontaminantes e nanocontaminantes
 • 1.1.1 Eliminación de microcontaminantes orgánicos (PMO) de augas residuais
 • 1.1.2 Procesos de oxidación avanzados: Encimático, Fenton e fotocatálisis
 • 1.2 Tratamento de augas residuais e recuperación de recursos
 • 1.2.1 Desnitrificación autótrofa en mainstream (procesos Anammox)
 • 1.2.2 Reactores aerobios granulares
 • 1.2.3 Metanoxénico Integrado / MBR (SIAM)
 • 1.2.4 Novos conceptos no tratamento de augas residuais
 • 1.3 Tratamento de residuos e recuperación de recursos
 • 1.3.1 Eliminación de amoníaco na dixestión anaeróbica
 • 1.3.2 Codixestión / postratamento anaeróbico integrado
 • 1.3.3 Microbioma en dixestores anaeróbicos
 • 2. Xestión ambiental
 • 2.1 Xestión do ciclo de vida
 • 2.1.1 LCC, LCA, S- LCA e pegada ambiental
 • 2.1.2 Economía Circular: Ecodiseño, Ecoeficiencia, Consumo Responsable
 • 2.1.3 Toma de decisións asistida por LCA
 • 2.1.4 Eficiencia enerxética: o nexo auga e enerxía
 • 2.2 Xestión de riscos
 • 2.2.1 Avaliación de riscos
 • 3. Biorrefinería
 • 3.1 Produción de biopolímeros
 • 3.1.1 Biopolímeros (PHB) a partir de compostos renovables
 • 3.1.2 De augas residuais a biopolímeros
 • 3.2 Produción de biocombustibles
 • 3.2.1 Pretratamento de biomasa e produción de biocombustibles
 • 3.3 Produción de bioquímicos e compostos de valor engadido
 • 3.3.1 Produción selectiva de AGV a partir de residuos
 • 3.3.2 Compostos de valor engadido de residuos agroindustriais
 • 3.3.3 Novas moléculas biológicamente activas obtidas por oligomerización encimática