Cambio Climático Global e actividade antrópica en hábitats de especial interese para a biodiversidade: unha comparación interhemisférica entre Tierra del Fuego (Arxentina) e o NW da Península Ibérica

Duración do 13 de xullo de 2005 ao 12 de xullo de 2008 (35 meses)

Investigadores/as