Caracterización dos cambios climáticos a partir do estudio de paleoambentes pleistoceno-holocenos e dinámica actual en sectores costeiros e de montaña do NW da Península Ibérica.

Duración do 15 de xullo de 2003 ao 14 de xullo de 2006 (35 meses)

Investigadores/as