Dinámica e evolución xeomorfolóxica de medios naturais costeiros de especial interese en Galicia.

Duración do 01 de decembro de 2000 ao 31 de decembro de 2001 (12 meses)

Investigadores/as