Wissenschaftliches Angebot

  • Adquisición e ensino de linguas
  • Lingüística de corpus
  • Variación e cambio lingüístico. Sintaxe sincrónica e diacrónica da lingua inglesa. Gramaticalización. Análise do discurso. Semántica e pragmática.