Teses dirixidas (18) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2015

 1. Exemplifying markers in english: synchronic and diachronic considerations

  Rodríguez Abruñeiras, Paula

  Dirixida por MARIA JOSE LOPEZ COUSO

2014

 1. A semantic and syntatic approach to get constructions in world englishes

  Coto Villalibre , Eduardo

  Dirixida por MARIA TERESA FANEGO LEMA y MARIA PALOMA NUÑEZ PERTEJO

2013

 1. The development of phrasal verbs in British English from 1650 to 1990: A corpus-based study

  RODRÍGUEZ PUENTE, PAULA

  Dirixida por MARIA JOSE LOPEZ COUSO
 2. Courtesy markers in requests: the case of pray and please in late modern english

  Faya Cerqueiro , Fátima María

  Dirixida por MARIA BELEN MENDEZ NAYA
 3. Action nominalizations in early modern scientific english

  Vázquez López, Vera

  Dirixida por MARIA TERESA FANEGO LEMA y MARIA JOSE LOPEZ COUSO

2009

 1. Nominal modifiers in noun phrase structure: evidence from contemporary english

  PASTOR GÓMEZ, IRIA

  Dirixida por JUAN CARLOS ACUÑA FARIÑA y MARIA TERESA FANEGO LEMA