Liñas de investigación

 •  Análise económica, financeira ra e fiscal da ES.
 •  Benestar e comportamento das persoas nas organizacións.
 •  Emprendemento na ES.
 •  Implicacións da ES para a igualdade de oportunidades.
 •  Influencia e impacto da ES en Galicia.
 •  Marketing dixital:
 •  Marketing internacional:
 •  Monetización do valor social.
 •  Recursos humanos e sustentabilidade.
 •  Relacións entre a ES e o emprego/autoemprego de calidade.
 •  Responsabilidade Social.
 •  Xestión comercial e dirección de equipos de vendas.
 •  Xestión da igualdade de oportunidades: desenvolvemento de carreira profesional, xestión da conciliación da vida persoal, familiar e laboral, igualdade salarial, perspectiva de xénero no deseño de políticas públicas e estratexias empresariais.
 •  Xestión de persoas e innovación.
 •  Xestión internacional de persoas: asignacións internacionais e expatriación.
 • As liñas de investigación do grupo combinan as áreas de coñecemento de Organización de empresas e de Comercialización e Investigación de Mercados, profundando en ámbitos concretos de interese e impacto na contorna socioeconómica, coma a innovación, a sustentabilidade, e a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. As investigacións do grupo redundan en aspectos que contribuirán ao desenvolvemento de liñas prioritarias de transformación do tecido económico e empresarial, coma a economía dixital, a colaborativa e a internacional. Estas liñas de investigación están particularmente aliñadas cos Obxectivos de Desenvolmento Sustentable máis relacionados coa actividade económica, nomeadamente o ODS 8, 11 e 5 (promoción de crecemento sustentable e traballo decente; equidade e desenvolvemento territorial; igualdade de oportunidades).
 • Liña 1. Dirección e xestión de persoas
 • Liña 2. Dirección de Marketing
 • Liña 3. Economía Social
 • Liñas de investigación
 • o Influencia das novas tecnoloxías na cadea de subministración e a economía colaborativa.
 • o Influencia das novas tecnoloxías no comportamento do consumidor e na dirección de marketing da empresa.
 • o Influencia dos recursos e capacidades da empresa na dirección estratéxica da empresa internacional.
 • o Influencia dos valores persoais e culturais na dirección estratéxica da empresa internacional e no comportamento do consumidor.
 • o Neuromarketing e marketing experiencial.