Shotgun Proteomics for Food Microorganism Detection

  1. Abril, A.G.
  2. Ortea, I.
  3. Barros-Velázquez, J.
  4. Villa, T.G.
  5. Calo-Mata, P.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2021

Volume: 2259

Páxinas: 205-213

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-1178-4_13 GOOGLE SCHOLAR