A dixitalizaciónunha oportunidade para mudar o modelo radiofónico galego

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
Libro:
Emitindo en dixital: deseños de futuro en radio e televisión

Editorial: Consello asesor de RTVE-Galicia

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 111-125

Tipo: Capítulo de libro