A dixitalizaciónunha oportunidade para mudar o modelo radiofónico galego

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Buch:
Emitindo en dixital: deseños de futuro en radio e televisión

Verlag: Consello asesor de RTVE-Galicia

Datum der Publikation: 2008

Seiten: 111-125

Art: Buch-Kapitel