A dixitalizaciónunha oportunidade para mudar o modelo radiofónico galego

  1. Pousa Estévez, Xosé Ramón
Libro:
Emitindo en dixital: deseños de futuro en radio e televisión

Editorial: Consello asesor de RTVE-Galicia

Año de publicación: 2008

Páginas: 111-125

Tipo: Capítulo de Libro