O Financiamento da industria e o racionamento de crérdito ás PEMESunha análise comparada desde Galicia

  1. YÁÑEZ BRAGE, RAMÓN
Dirixida por:
  1. Xavier Vence Deza Director

Universidade de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 06 de maio de 1999

Tribunal:
  1. Rafael Martínez Cortiña Presidente/a
  2. Julio G. Sequeiros Tizón Secretario/a
  3. Carlos Berzosa Vogal
  4. Xosé Manuel Beiras Torrado Vogal
  5. Antonio Erias Rey Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 74183 DIALNET lock_openRUC editor