O Financiamento da industria e o racionamento de crérdito ás PEMESunha análise comparada desde Galicia

  1. Ramón Yáñez Braxe
Supervised by:
  1. Xavier Vence Deza Director

Defence university: Universidade da Coruña

Year of defence: 1999

Committee:
  1. Rafael Martínez Cortiña Chair
  2. Julio G. Sequeiros Tizón Secretary
  3. Carlos Berzosa Committee member
  4. Xosé Manuel Beiras Torrado Committee member
  5. Antonio Erias Rey Committee member

Type: Thesis

Teseo: 74183 DIALNET lock_openRUC editor