O Financiamento da industria e o racionamento de crérdito ás PEMESunha análise comparada desde Galicia

  1. YÁÑEZ BRAGE, RAMÓN
unter der Leitung von:
  1. Xavier Vence Deza Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 06 von Mai von 1999

Gericht:
  1. Rafael Martínez Cortiña Präsident/in
  2. Julio G. Sequeiros Tizón Sekretär/in
  3. Carlos Berzosa Vocal
  4. Xosé Manuel Beiras Torrado Vocal
  5. Antonio Erias Rey Vocal

Art: Dissertation

Teseo: 74183 DIALNET lock_openRUC editor