O Financiamento da industria e o racionamento de crérdito ás PEMESunha análise comparada desde Galicia

  1. YÁÑEZ BRAGE, RAMÓN
Dirigida por:
  1. Xavier Vence Deza Director

Universidad de defensa: Universidade da Coruña

Fecha de defensa: 06 de mayo de 1999

Tribunal:
  1. Rafael Martínez Cortiña Presidente/a
  2. Julio G. Sequeiros Tizón Secretario/a
  3. Carlos Berzosa Vocal
  4. Xosé Manuel Beiras Torrado Vocal
  5. Antonio Erias Rey Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 74183 DIALNET lock_openRUC editor