13 Investigadores/as

Filtrar por:
PAMELA
ALONSO ABEIJON
Psicoloxía Social
TERESA EVA
ALVAREZ GONZALEZ
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
JUAN JOSE
ARES FERNANDEZ
Fundamentos de Análise Económica
CANDIDO
CALO AMIGO
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
LARA MARIA
MUNIN SANCHEZ
Dereito do Traballo e da Seguridade Social
INMACULADA
OTERO MORAL
Psicoloxía Social
PEDRO MARIA
REY SUAREZ
Fundamentos de Análise Económica
RAQUEL
RODRIGUEZ MAGDALENA
Organización de Empresas
MARIA JESUS
SOUTO BLANCO
Historia Contemporánea
ALICIA
VILLALBA SANCHEZ
Dereito do Traballo e da Seguridade Social

3 Ex-investigadores/as