Departamento: Departamento de Organización de Empresas e Comercialización

Facultad: Facultade de Relacións Laborais

Área: Organización de Empresas