Departamento: Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa

Facultade: Facultade de Relacións Laborais

Área: Dereito do Traballo e da Seguridade Social