Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2033 Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas (TEOFPACC)

Duración do 01 de xaneiro de 2017 ao 31 de decembro de 2020 (47 meses)

Investigadores/as