Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2033 Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas (TEOFPACC)

Duración del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020 (47 meses)

Investigadores/as