Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-2033 Teoría e Fenomenoloxía de Partículas, Astropartículas, Campos e Cordas (TEOFPACC)

Dauer von 01 von Januar von 2017 bis 31 von Dezember von 2020 (47 meses)

Forscher/innen