Influencia de factores ambientais e nutricionais na esquelatoxénese do linguado senegalés (Solea Senegalensis): Estudo histolóxico e radiolóxico. (Proxecto coordinado)

Duración do 08 de agosto de 2010 ao 30 de setembro de 2013

Investigadores/as