Influencia de factores ambientais e nutricionais na esquelatoxénese do linguado senegalés (Solea Senegalensis): Estudo histolóxico e radiolóxico. (Proxecto coordinado)

Dauer von 08 von August von 2010 bis 30 von September von 2013 (37 meses)

Forscher/innen