Influencia de factores ambientais e nutricionais na esquelatoxénese do linguado senegalés (Solea Senegalensis): Estudo histolóxico e radiolóxico. (Proxecto coordinado)

Duración del 08 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de 2013 (37 meses)

Investigadores/as