Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva: grupos emerxentes

Duración do 01 de xaneiro de 2008 ao 15 de novembro de 2010

Investigadores/as