Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva: grupos emerxentes

Duración del 01 de enero de 2008 al 15 de noviembre de 2010 (34 meses)

Investigadores/as