Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva: grupos emerxentes

Duration: from 01 January 2008 to 15 November 2010 (34 meses)

Researchers