Estudo 'Análise lonxitudinal da abordaxe da violencia de xénero nos medios de comunicación galegos'.

Duración do 01 de xaneiro de 2008 ao 30 de novembro de 2008

Investigadores/as