Estudo 'Análise lonxitudinal da abordaxe da violencia de xénero nos medios de comunicación galegos'.

Duration: from 01 January 2008 to 30 November 2008

Researchers