Estudo 'Análise lonxitudinal da abordaxe da violencia de xénero nos medios de comunicación galegos'.

Duración del 01 de enero de 2008 al 30 de noviembre de 2008

Investigadores/as