Estudo de aplicación da técnica Lips á análise e caracterización de cerámicas

Duración do 05 de agosto de 2005 ao 04 de agosto de 2008

Investigadores/as