Estudo de aplicación da técnica Lips á análise e caracterización de cerámicas

Duration: from 05 August 2005 to 04 August 2008 (35 meses)

Researchers