Estudo de aplicación da técnica Lips á análise e caracterización de cerámicas

Duración del 05 de agosto de 2005 al 04 de agosto de 2008 (35 meses)

Investigadores/as