Estudio da capacidade do virus da enfermidade de Aujeszky para controlar o programa apoptótico. Contribución á patoloxía e patoxenia da infección

Duración do 21 de outubro de 2003 ao 20 de outubro de 2006

Investigadores/as