Estudio da capacidade do virus da enfermidade de Aujeszky para controlar o programa apoptótico. Contribución á patoloxía e patoxenia da infección

Duration: from 21 October 2003 to 20 October 2006

Researchers