Estudio da capacidade do virus da enfermidade de Aujeszky para controlar o programa apoptótico. Contribución á patoloxía e patoxenia da infección

Duración del 21 de octubre de 2003 al 20 de octubre de 2006

Investigadores/as