Efectos das variacións temporais no nivel de luminancia sobre o rendemento en tarefas de atención visual sostida

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xullo de 2004 (35 meses)

Investigadores/as