Efectos das variacións temporais no nivel de luminancia sobre o rendemento en tarefas de atención visual sostida

Dauer von 20 von Juli von 2001 bis 19 von Juli von 2004 (35 meses)

Forscher/innen