Efectos das variacións temporais no nivel de luminancia sobre o rendemento en tarefas de atención visual sostida

Duration: from 20 July 2001 to 19 July 2004 (35 meses)

Researchers