Carolina MIchaelis de Vasconcelos: estudio crítico da súa producción filolóxica sobre a lírica galego-portuguesa.

Duración do 28 de xullo de 2000 ao 31 de decembro de 2001

Investigadores/as