Carolina MIchaelis de Vasconcelos: estudio crítico da súa producción filolóxica sobre a lírica galego-portuguesa.

Duración del 28 de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001

Investigadores/as