Carolina MIchaelis de Vasconcelos: estudio crítico da súa producción filolóxica sobre a lírica galego-portuguesa.

Duration: from 28 July 2000 to 31 December 2001 (17 meses)

Researchers