Deseño Óptimo de Infraestruturas Sostibles (DOIS)

Duración do 05 de outubro de 2022 ao 15 de novembro de 2023 (13 meses)

Investigadores/as