date_range Dauer von 05 von Oktober von 2022 bis 06 von April von 2024 (18 Monate)

Mit dem Zeichen Privat. Es wurde auf Konkurrenzfähiger Wettbewerb-Basis gewährt.

Bekanntmachung: 992 Resolución reitoral 28 de xullo de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela,pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan proxectos colaborativoscampus terra no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería deCultura, Edu

Forscher/innen