date_range Duración del 05 de octubre de 2022 al 06 de abril de 2024 (18 meses)

Con carácter Público. Se ha otorgado en régimen de Concurrencia competitiva.

Convocatoria: Resolución reitoral 28 de xullo de 2022, da Universidade de Santiago de Compostela,pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan proxectos colaborativoscampus terra no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería deCultura, Edu

Investigadores/as