Publicaciones en las que colabora con N. García Marnotes (1)

2022

  1. Control das fariñas obtidas de trigo " Caaveiro " ecolóxico e convencional

    Dende a produción á panificación do trigo galego 'Caaveiro' en cultivo ecolóxico vs. convencional (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER)), pp. 75-92